SOORT FILM

JIPFILM maakt eventfilms, promofilms, amusementfilms, portretten, voorlichtingsfilms, digitale artikelen en weg even workshops. Wat houdt dit allemaal in:

Event:

Een film over een gebeurtenis, een bijeenkomst, een congres, workshop…

Promo:

Een film, die vooral gericht is op promotie, meestal kort.

Amusement:

Een film voor amusement: een speelfilm of een documentaire.

Portret:

Een film over een persoon, die iets bijzonders doet of heeft.

Voorlichting:

Een film om iets te laten zien of uit te leggen ter informatie en sfeer.

Snipperfilm:

Een hele korte film voor op sociale media.

Digitale artikelen

Wij maken voor u tekst, foto en film om online te zetten als artikel.

Workshops:

Je kunt les krijgen in filmmaken, script/continuiteit, regie-assistentie, kindercasting en kinderregie. Dit kan individueel of in groepen.